empty

Reserveer direct een:

home   /   voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 

Bij Autoverhuur Kroes hanteren we transparante afspraken met betrekking tot de huur van uw huurauto. Onze afspraken zijn helder en kort.
 
Legitimeren
 
Bij het ophalen van huurauto`s vragen wij u zowel om uw rijbewijs als paspoort of ID-kaart. Dit heeft onder andere te maken met de eisen van verzekeringsmaatschappijen.
 
Verzekeringen
 
Onze auto’s zijn All Risk verzekerd. Het eigen risico bedraagt € 650,00 per gebeurtenis. Voor € 7,00 per dag kan het eigen risico worden verlaagd tot € 350,00. Tevens kan iedere huurder kiezen voor een personen ongeval inzittenden verzekering. Iedereen vanaf 18 jaar met een geldig rijbewijs kan een auto huren bij Autoverhuur Kroes.
 
Op een bovenhoofdse schade aan een bestelbus geldt een verhoogd niet af te kopen eigen risico tot maximaal € 1.500,00 voor auto’s met een gewicht lager dan 3.500 kg. Wanneer er een schade tijdens de huurperiode is ontstaan welke zich op meer dan 1,90 meter vanaf de grond bevindt, dan spreken we over een bovenhoofdse schade.
 
Het is niet toegestaan met een huurauto van Autoverhuur Kroes buiten de EU-landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen.
In geval van diefstal, inbraak of schade verzoeken wij de huurder direct aangifte te doen bij de politie om vervolgens het politierapport samen met het ingevulde schadeformulier zo snel mogelijk aan Autoverhuur Kroes te overhandigen. Mocht er schade zijn waarbij er sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing.
 
Borg huurauto
 
Bij het ophalen van de huurauto hanteren wij het eigen risico bedrag samen met het totale huurbedrag van de huurauto als borgstelling. Bij het afkopen van het eigen risico zal dan ook de borgstelling verlaagd worden. Wij accepteren alleen pin transacties.
 
Factuur huurauto
 
De factuur van de huurauto zal worden verrekend met de afgegeven borg. Het resterende bedrag zal binnen 7 dagen worden teruggestort op uw bankrekening.
 
Bepalingen Autoverhuur Kroes
 
Het contract, de legitimatie en betaalmiddel dienen alle op dezelfde naam te staan van de huurder.
De bestuurder dient minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
Het ophalen en inleveren van onze huurauto’s buiten de openingstijden van Autoverhuur Kroes is mogelijk in overleg.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder opgave van redenen het verhuren van auto`s te weigeren.
Het is verboden om te roken en het vervoeren van dieren in huurauto`s van Autoverhuur Kroes.
 
Algemene- en Verzekeringsvoorwaarden particulier en zakelijk
Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage, en kunnen kosteloos worden toegezonden.